Zelfverklaring ISO 26000

Wij passen in de komende jaren bij de verdere verfijning van ons MVO-beleid de richtlijnen toe van ISO 26000. ISO 26000 heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO.

Geen doel, maar een middel

ISO 26000 is echter geen doel, maar een middel. Een middel dat een proces weergeeft om inspanningen steeds verder op te voeren. Zo zullen wij op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, klantbelangen, eerlijk zaken doen en maatschappelijk betrokkenheid in de komende jaren nog flink wat stappen zetten.

Nieuwe kansen

Wij zijn ervan overtuigd dat de noodzaak tot duurzaam inkopen en produceren nieuwe kansen en uitdagingen biedt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ligt verankerd in onze missie. Onze kernwaarden innovatie, kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidraad voor toekomstig beleid.

Publicatie

ISO 26000 gaat uit van een zogenaamde zelfverklaring. Deze wordt gepubliceerd op een speciaal  toegewijde pagina op de website van het NEN-instituut en is openbaar toegankelijk. Ook wij hebben onze zelfverklaring daar inmiddels gepubliceerd.

MVO-principes

ISO 26000 kent 7 MVO-principes, die ook centraal staan in onze bedrijfsvoering. Zij vormen een leidraad bij alle besluiten die wij nemen. De MVO-principes zijn:
• Verantwoording afleggen;
• Transparantie;
• Ethisch gedrag;
• Respect voor belangen van stakeholders;
• Respect voor de wet;
• Respect voor internationale gedragsnormen;
• Respect voor mensenrechten.