Brokx projectinrichting en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een groener bewustzijn, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Cradle to Cradle en Duurzaam ondernemen zijn belangrijke onderdelen binnen Brokx projectinrichting. Onderstaand leest u onze Missie en Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Missie

Wat wil Brokx de komende jaren bereiken? Wij willen werken aan een resultaatgerichte organisatie, die een goede balans kent van beheersing van kosten en het maken van benodigde uitgaven. Met een balans tussen het maken van winst en de invloed op planet en people. Waarbij elk teamlid onderdeel is van het bedrijf en vandaaar uit een bijdrage levert aan de winstgevendheid, met als doel Brokx ook voor de toekomst een gezond bedrijf te houden.

Wood recycle

Visie

Een goed ingericht kantoor gaat verder dan het goed instellen van een bureaustoel. Opkomende trends als Het Nieuwe Werken en nieuwe technologieën stellen andere eisen aan inrichting. Medewerkers kunnen in toenemende mate overal werken. Dat heeft voordelen, maar het levert ook ergonomische uitdagingen op. Wij vinden het belangrijk dat onze producten duurzaam geproduceerd zijn. We willen ook dat onze klanten er optimaal gebruik van maken. Welzijn en gezondheid van onze medewerkers en klanten speelt voortdurend mee in onze keuze voor producten. Zo leveren wij bijvoorbeeld niet alleen producten die van hoogwaardig materialen zijn vervaardigd, maar leveren wij ook producten die actief het welzijn van kantoormedewerkers bevorderen.
In onze visie op MVO sluiten wij graag aan bij de kernwaarden zoals die door MVO Nederland zijn neergelegd. Dit houdt naast accountability in (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen) dat wij streven naar zoveel mogelijk transparantie. In ons handelen gaan wij uit van respect. Respect voor onze stakeholders, wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen en mensenrechten. Tenslotte hebben onze normen en waarden vastgelegd in een interne gedragscode.

MVO_Partner_Logo_RGB135x135